piątek, 24 lutego 2017

Otwarcie wystawy "Wikingowie w Polsce?"


Wikingowie kojarzą się jednoznacznie ze Skandynawią i faktycznie tworzyli oni część społeczności tego obszaru. Staronordyckie słowo viking oznaczało wyprawę, przede wszystkim morską. Słowo to początkowo łączono ze staronordyjskim vik (zatoka) lub starogermańskim vik (osada portowa). W formie wicinga, wicingas zostało po raz pierwszy użyte dla określenia małych grup pirackich w anglosaskim poemacie Widsith z VII wieku. To określenie pojawiło się jeszcze w VIII wieku  w postaci staroangielskiego wicingsceada i starofrancuskiego witsing.  To od tego momentu  zaczęto łączyć nazwę wiking z tym właśnie obszarem językowym, wskazując na staroangielski „wic” oznaczający obóz handlowy. Pierwszy raz tego określenia użyto na długo przed epoką wikingów, wobec osadników saskich (saksońskich)

Czy Wikingowie byli w Polsce? O tym opowiada wystawa, która została dziś oficjalnie otwarta w górnej sali wystawowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Poświęcona została mieszkańcom Skandynawii, którego częścią byli też Wikingowie. Zgromadzone znaleziska świadczą o tym, że docierali oni także na nasze tereny w okresie od IX do końca XII wieku.

"Jeśli przyjrzymy się mapie Polski z naniesionymi znaleziskami archeologicznymi z tego okresu, zobaczymy że najwięcej jest ich na Pomorzu oraz na ziemiach dawnych Prusów. Zapewne ilustruje to aktywność Skandynawów, którzy prawdopodobnie o wiele rzadziej docierali na tamte obszary"

Wystawa prezentuje ponad 100 przedmiotów, które są uznawane za wyroby skandynawskich rzemieślników.  Niekoniecznie musiały być one używane przez samych Skandynawów lecz są świadectwem ich kontaktów z mieszkańcami we wczesnopiastowskiej Polsce. 

Ekspozycja zgromadziła liczną grupę zainteresowanych osób, którzy pasjonują się historią. Zostali oni powitani przez dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego dr Michała Bogackiego w holu muzealnym. Następnie goście udali się do sali wystawowej znajdującej się na I piętrze. Tam można było obejrzeć zgromadzone skarby wyeksponowane w gablotach.

Prezentowane zabytki pochodzą z zasobów kilkunastu Instytutów i muzeów specjalizujących się w archeologii i etnografii.

Wśród wielu ciekawych zabytków są topory, miecze, włócznie, biżuteria, grzebienie, przedmioty związane z działalnością kupiecką Wikingów, monety i inne. Niezwykle interesującym znaleziskiem są topory z Ostrowa Lednickiego, Wolina, Nętna czy Psar, bogato inkrustowane groty włóczni z Ostrowa Lednickiego i Nętna oraz miecze.

Wikingowie to wojownicy ale i kupcy, podobnie jak ludność zamieszkująca na terenie Skandynawii. Docierali oni na tereny dzisiejszej Polski i stąd widoczne są ślady ich działalności na terenach nadbałtyckich, zwłaszcza okolicach Elbląga - w Truso. Na wystawie można obejrzeć dowody na ich obecność i działalność handlową w postaci wag, odważników, srebrnych monet i ozdób.

Poszczególne zabytki można też poznać poprzez urządzenie mobilne przewodnika oraz aplikację QRtag, które znajdują się przy prezentowanych przedmiotach. Zawierają one audioprzewodnik, ciekawostki oraz katalog zabytków znajdujących się na wystawie. 

Wystawę można oglądać od 24 lutego do 16 lipca 2017 roku. 

Kuratorzy wystawy:
dr Michał Bogacki
dr hab. Andrzej Janowski
Tomasz SawickiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze sa mile widziane, lecz proszę o podpisywanie ich, chociazby imieniem. Anonimowe wpisy o charakterze spamu bedą usuwane. Dziekuję.