poniedziałek, 5 października 2015

Lednicki Dzwon


Na Ostrowie Lednickim pojawił się niedawno nowy obiekt towarzyszący ruinom z X wieku. Nosi on nazwę "Mieszko i Dobrawa" i został odlany z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, która przypada w 2016 roku. Jest to pierwszy dzwon o tym imieniu  w Polsce, upamiętniający księcia Mieszka I i jego żony. Pomysł pojawił się w 2013 roku  dzięki dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Intencją było uczczenie istotnego moemntu naszj historii i ustawienie go przy reliktach kaplicy baptyzmalnej i palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Dzwon powstał w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu; słynnej odlewni dzwonów, która w poprzednim roku wykonała dzwon św. Jana Pawła II dla Królewskiej Katedry na Wawelu. Wykonano go wysokiej jakości stopu miedzi i cyny w proporcjach 78:22, natomiast  serce dzwonu zostało wykonane z miękkiej stali ST3. Jego średnica wynosi 70 cm, waży  220 kg. Zdobi go ornamentyka nawiązująca do historycznej pary książęcej i zabytków znajdujących się na Ostrowie Lednickim.W centralnej, przedniej części płaszcza dzwonu widnieje stylizowany na XIX-wieczne wzory płaskorzeźbiony wizerunek Mieszka i Dobrawy. Pod wizerunkami pary książęcej na stronie przedniej (awersie) płaszcza dzwonu znajduje się łacińska inskrypcja:

AD GLORIAM ET HONOREM
DUCIS MESCONIS ET DUCISSAE DOBRAUAE
EO REGNANTE IPSA SUADENTE
FIDES CATHOLICA
IN POLONIA
RECEPTA FUIT

Tłumacząc ten tekst na polski język, brzmi on tak:

Na cześć i chwałę
księcia Mieszka i księżnej Dobrawy
Za jego panowania i jej radą
wiara katolicka
w Polsce
została przyjęta

Na rewersie płaszcza dzwonu znajduje się druga inskrypcja łacińska upamiętniająca miejsce i rok poświęcenia dzwonu:

OSTROV IN LEDNICA
ML ANNIVERSARIUM BAPTISMATIS DUCIS MESCONIS
MMXVI

*

Ostrów Lednicki
1050. rocznica chrztu księcia Mieszka I
2016

źródło zdjęcia:www.lednicamuzeum.pl
Forma łojowo-woskowa dzwonu przed odlaniem:
według projektu profesora dr hab. Andrzeja M. Wyrwy; opracowanie plastyczne i ludwisarskie Waldemar Olszewski

tekst został opracowany na podstawie folderu wydanego przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy