środa, 16 kwietnia 2014

Kościół św. Trójcy - Fara

Kościół został fundowany w II poł. XII wieku.  Obecny pochodzi z ok. 1420-1430. Został zbudowany za czasów księdza Mikołaja Grossmana. Jako kościół farny był najważniejszą świątynią gnieźnieńskich mieszczan. W 1613 roku świątynia niemal całkowicie spłonęła i została odbudowana w stylu barokowym. od tamtej pory wielokrotnie przechodziła różne przebudowania i zatraciła nieco swój pierwotny charakter. 

Wiadomo, że na początku XIX wieku znajdowało się w nim aż siedem ołtarzy, którymi opiekowały się poszczególne cechy rzemieślnicze m.in.: krawców, kuśnierzy, rzeźników, szewców i czeladników szewskich. Wisiały tam także chorągwie i proporce cechu garncarzy, kowali, stolarzy i młynarzy.

Jest kościołem jednonawowym, późnogotyckim z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą gotycką. Zdobi ją barokowy hełm z 1687. Wnętrze wyposażone w dużej części elementami z XVIII wieku. Ozdobą kościoła jest piękna późnobarokowa ambona w kształcie łodzi. Pochodzi ona z 1787 roku. Zdobi ją piękna sztukateria z elementami sieci z rybami. 

Zwraca uwagę także późnorenesansowa chrzcielnica oraz krucyfiks z 1622 roku. W ołtarzu kaplicy Literackiej obraz Koronacji Najświętszej Maryi Panny z I ćw. XVII wieku. Drzwi do zakrystii gotyckie z blachy żelaznej z I poł. XV wieku. Na wieży zainstalowany jest zegar z kurantem. Na zewnątrz kościół otoczony jest murem z  zachowanymi fragmentami dawnych murów miejskich.poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Wielkopolski Park EtnograficznyWielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach jest częścią Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Idea budowy Wielkopolskiego Parku Etnograficznego sięga końca lat czterdziestych XX wieku.  20 maja 1969 roku podjęto decyzję o lokalizacji Muzeum Wsi Wielkopolskiej w Szreniawie, w pobliżu Muzeum Narodowego Rolnictwa.

Wielkopolski Park Etnograficzny położony jest na Szlaku Piastowskim, nad jeziorem Lednica, przy trasie Gniezno - Poznań, ok. 15 km od Gniezna. Jego powierzchnia wynosi 21 ha. Możemy w nim zobaczyć, jak wyglądała wieś w XIX wieku. Chaty zgromadzone w skansenie zostały przeniesione z różnych zakątków Wielkopolski. Wśród wielu ciekawych zabytkowych budynków można obejrzeć kuźnię ze Skrzetusza z XIX wieku, wiatraki typu "koźlak", "paltrak" i "holender", kapliczkę z Otłoczyna z 1765 roku, zagrodę plęderską, dwór z poł XIII ze Sudzieńca koło Rogoźna i wiele innych.

kaplica z Otłoczyna 

baba i chłop przed wejsciem do skansenu

zagroda chłopska z 1841 roku

widok na zagrody chłopskie

wnętrze jednej z chat

dwór ze Studzieńca koło Rogoźna